OUR SERVICES

การบริการจากเรา
CSPM

CSPM ให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์สนับสนุน Data Center ตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 เราให้ความสำคัญกับการบริการบำรุงรักษาหลังการขายในสินค้าทุกหมวด โดยแบ่งกลุ่มสินค้าที่ให้บริการเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่

CSPM ได้รับมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุน Data Center

CSPM มีเป้าหมายในการเข้าถึงสถานที่ติดตั้งของลูกค้าภายใน 3 ชั่วโมงสำหรับเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และภายใน 36 ชั่วโมงสำหรับต่างจังหวัด

CSPM มีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาหรือซ่อมเครื่องให้เสร็จภายใน 3 วัน

CSPM มีศูนย์บริการในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดรวมกัน 7 ศูนย์ ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

CSPM มีศูนย์ซ่อมบำรุงกลางที่มีความพร้อมทั้งบุคลากรและเครื่องมือประกอบกับการวางแผนการสำรองอะไหล่อย่างเหมาะสม

ทีมบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงของ CSPM ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์สนับสนุน Data Center กว่า 30 ปี

เรามีฐานข้อมูลการให้บริการเครื่องบนอินเตอร์เน็ตพร้อม Web-Based Application ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าดูประวัติการให้บริการผ่านอุปกรณ์พกพาเช่นโทรศัพท์มือถือหรือ Tablet แบบ On-Line จากที่ไหนก็ได้

เราเป็นผู้แทนจำหน่ายและได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์และด้วยความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับผู้ผลิตแต่ละรายกว่า 10 ปี ทำให้เราได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากผู้ผลิตเช่นการแก้ไขปัญหาเครื่องที่มีความซับซ้อนหรือการสั่งซื้อหรือสำรองอะไหล่

เรามีอุปกรณ์และเครื่องมือวัดชั้นสูงเช่น เครื่องวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าแบบสามเฟส, กล้องถ่ายภาพความร้อน เป็นต้น ที่จะช่วยให้การวิเคราะห์ปัญหาเป็นไปอย่างถูกต้องและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ศูนย์บริการ CSPM

Our Branches

01
กรุงเทพมหานคร

17/290 หมู่ 4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ แขวงทุ่งสองห้อง กรุงเทพฯ 10210

info@cspm.co.th 025039243 , 025039596 แผนที่สำนักงาน

02
จังหวัดขอนแก่น

เลขที่ 4/24 หมู่ที่ 14 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

info@cspm.co.th

03
จังหวัดเชียงใหม่

เลขที่ 158/61 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

info@cspm.co.th

04
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่ 76/9 หมู่ที่ 3 ถนนพ่อขุนทะเล ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

info@cspm.co.th

05
จังหวัดสงขลา

เลขที่ 5 ซอย 1 สัจจกุล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

info@cspm.co.th

06
จังหวัดพิษณุโลก

เลขที่ 895/35 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

info@cspm.co.th

07
จังหวัดนครราชสีมา

เลขที่ 59/34 หมู่ที่ 3 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

info@cspm.co.th