About CSPM

บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
ให้คำปรึกษา, ออกแบบและดำเนินการก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมแบบครบวงจร (Turnkey Solution)
ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

พันธกิจ

สร้างความมั่นคงให้กับงานวิศวกรรมสำหรับอาคารที่มีความสำคัญยิ่งต่อธุรกิจของลูกค้า ที่ต้องการความต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน(Ensuring Business Continuity for Critical Environment)

CSPM ก่อตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซียเมื่อปี 1984

โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ รู้จักกันในนามของ Computer Site Preparation & Management ซึ่งมีความสามารถในการดำเนินงานก่อสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ให้แล้วเสร็จแบบครบวงจร ช่วยแก้ปัญหาความยุ่งยาก ซับซ้อน ของลูกค้าที่ต้องบริหารจัดการผู้รับเหมาและผู้ขายหลายรายซึ่งสร้างความยากลำบากในการหาผู้รับผิดชอบในกรณีที่โครงการมีปัญหา

ด้วยความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์กว่า 30 ปี CSPM ได้ขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากดาต้าเซ็นเตอร์ ตามการเปลี่ยนแปลงในความต้องการของลูกค้า CSPM จึงเปลี่ยนเป็น Critical Services Product & Management

cspm

บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ได้เริ่มดำเนินกิจการในเดือนมกราคม 2017 เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทย โดยทีมผู้บริหารและพนักงานกว่า 100 คนที่มีประสบการณ์ในงานออกแบบ ก่อสร้าง และบำรุงรักษา ดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทยมากว่า 40 ปี ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 มีศูนย์บริการ 7 แห่ง ครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศไทย และรถบริการ 20 คัน ช่วยให้เราสามารถเข้าถึงสถานที่ทำการของลูกค้าเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วทุกจังหวัดทั่วประเทศ

CSPM ยังมีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานสูงเพื่อช่วยให้ดาต้าเซ็นเตอร์มีค่า PUE ที่ต่ำ เช่น เครื่องยูพีเอสที่มีค่าประสิทธิภาพสูงถึง 99% หรือระบบปรับอากาศชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่ใช้อินเวอร์เตอร์คอมเพรสเซอร์และพัดลมที่สามารถปรับแรงลมอัตโนมัติตามสภาพของโหลดตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่สร้างความปลอดภัยสูงและเพิ่มเสถียรภาพของดาต้าเซ็นเตอร์ เช่น ระบบตรวจจับควันความไวสูงที่มีความไวมากกว่าระบบปกติถึง 1,000 เท่า จึงสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ผู้ใช้งานทราบถึงเหตุผิดปกติก่อนที่จะเกิดความเสียหายมากหรือระบบตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่อัตโนมัติที่จะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบทันทีเมื่อแบตเตอรี่เสื่อมสภาพเพื่อป้องกันความล้มเหลวในการสำรองไฟฟ้าของเครื่องยูพีเอสในกรณีที่ระบบไฟฟ้าขัดข้อง