let’s Talk About Your Next Project

CSPM: Critical Services Product & Management

CONTACT US

บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
ให้คำปรึกษา, ออกแบบและดำเนินการก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมแบบครบวงจร (Turnkey Solution)
ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

ศูนย์บริการ CSPM

Our Branches

01
กรุงเทพมหานคร

17/290 หมู่ 4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ แขวงทุ่งสองห้อง กรุงเทพฯ 10210

info@cspm.co.th 025039243 , 025039596 แผนที่สำนักงาน

02
จังหวัดขอนแก่น

เลขที่ 4/24 หมู่ที่ 14 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

info@cspm.co.th

03
จังหวัดเชียงใหม่

เลขที่ 158/61 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

info@cspm.co.th

04
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลขที่ 76/9 หมู่ที่ 3 ถนนพ่อขุนทะเล ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

info@cspm.co.th

05
จังหวัดสงขลา

เลขที่ 5 ซอย 1 สัจจกุล ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

info@cspm.co.th

06
จังหวัดพิษณุโลก

เลขที่ 895/35 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

info@cspm.co.th

07
จังหวัดนครราชสีมา

เลขที่ 59/34 หมู่ที่ 3 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

info@cspm.co.th
Contact US