ABOUT CSPM

Critical Services Product & Management

บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
ให้คำปรึกษา, ออกแบบและดำเนินการก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมแบบครบวงจร (Turnkey Solution)
ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

กว่า 40 ปี เคียงข้างธุรกิจ “ดาต้า เซ็นเตอร์” ไทย

ประวัติและพัฒนาการของบริษัท

 
 

พ.ศ. 2523

ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท คุณมนตรี อนิวรรตน์ ได้ร่วมกับเพื่อนๆก่อตั้งบริษัทชื่อ “ยูนิทรีโอ” โดยมีสำนักงานตั้งอยู่บริเวณ อาคารอนุรักษ์ย่านถนนเฟื่องนคร โดยในช่วงแรก บริษัทดำเนินธุรกิจในการนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า (Power Conditioner) ลูกค้ารายแรกๆของบริษัทในสมัยนั้นได้แก่ ธนาคารกรุงเทพที่ได้นำเครื่องปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าไปใช้กับระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่สำนักงานใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนเสือป่า ในสมัยนั้นเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติหรือยูพีเอสยังมีราคาสูงมากประกอบกับ เครื่องคอมพิวเตอร์ยังไม่เป็นที่ใช้งานอย่างแพร่หลายจึงมีใช้งานเฉพาะในองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น

พ.ศ. 2526

เริ่มจำหน่ายเครื่องยูพีเอสและอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ได้เริ่มนำเครื่องฝากและถอนเงิน อัตโนมัติหรือเอทีเอ็มเข้ามาใช้เป็นแห่งแรกในประเทศไทย และต้องมีการออนไลน์ระหว่างสาขาทั่วประเทศ ยูนิทรีโอ ได้เป็นผู้จำหน่ายเครื่องยูพีเอสเพื่อใช้กับ ศูนย์คอมพิวเตอร์ระบบเอทีเอ็มซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานใหญ่ ถนนชิดลมในเวลานั้น นับเป็นจุดเริ่มต้นของ คุณมนตรี ในการดำเนินธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งเครื่องยูพีเอส นอกจากเครื่องยูพีเอสแล้ว ยังได้จำหน่ายและติดตั้งระบบทำน้ำเย็นสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เมนเฟรมซึ่งติดตั้งในศูนย์คอมพิวเตอร์ของธนาคารไทยพาณิชย์ ต่อมา หน่วยงานราชการและธนาคาร เริ่มมีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้มากขึ้นบริษัทฯจึงได้มีแนวคิดที่จะจำหน่ายอุปกรณ์สนับสนุน ศูนย์คอมพิวเตอร์อื่นๆ เช่น เครื่องปรับอากาศชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้น, ระบบควบคุมการเข้าออกประตูด้วยบัตร, ระบบตรวจจับควันและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ, พื้นยกสำเร็จรูป เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร

 
 

พ.ศ. 2527

บริษัทซีเอสพีเอ็ม ประเทศมาเลเซีย ได้ก่อตั้งขึ้น โดยประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับยูนิทรีโอและถือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศที่สำคัญมาจนถึง ปัจจุบัน

พ.ศ. 2530

จัดตั้งหน่วยงานบำรุงรักษา เนื่องจากอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ที่บริษัท ได้จำหน่ายไปนั้นเริ่มมีปริมาณที่มากขึ้น คุณมนตรีจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในงานบริการ ที่จะต้องสร้างความต่อเนื่องในธุรกิจของลูกค้า จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานบำรุงรักษาขึ้นที่ สำนักงานแห่งใหม่ ย่านถนนประชาชื่น

 
 

พ.ศ. 2531-2550

ช่วงขยายธุรกิจ เนื่องด้วยมีการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ที่แพร่หลายมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ คุณมนตรี และ บริษัท ได้มีส่วนร่วมในการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์ คอมพิวเตอร์หลายโครงการโดยมีโครงการที่สำคัญ เช่น โครงการจัดทำบัตรประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ สำนักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง โดยได้มีส่วนร่วม ในการติดตั้งงานวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์แบบครบวรจร ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ วังไชยา ซึ่งภายหลังได้มีการขยายศูนย์คอมพิวเตอร์ ไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศนอกจากนั้นยังมีโครงการศูนย์คอมพิวเตอร์อื่นๆที่ คุณมนตรี และ บริษัท มีส่วนร่วมในการจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์สนันสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ เช่นศูนย์คอมพิวเตอร์ของกองทะเบียนประวัติอาชญากร, กรมสรรพากร, กรมศุลกากร, กรมบัญชีกลาง,สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, กระทรวงการคลัง, กระทรวงต่างประเทศ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคากรุงเทพ ฯลฯ

พ.ศ. 2551-2559

เมื่อชื่อศูนย์คอมพิวเตอร์เปลี่ยนเป็น “ดาต้า เซ็นเตอร์” ด้วยการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและการใช้งานโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนที่มากขึ้นทำให้ศูนย์คอมพิวเตอร์มีขนาดใหญ่ขึ้น เราจึงมีการเปลี่ยนชื่อเรียกเป็น “ดาต้า เซ็นเตอร์” คุณมนตรี และ บริษัทได้มีส่วนร่วมในการจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์สนับสนุนดาต้า เซ็นเตอร์ ให้กับหน่วยงาน สำคัญเช่น ทีโอที, กสท, ทรู ไอดีซี เป็นต้น

 
 

พ.ศ. 2560

บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นโดยคุณเมธี อนิวรรตน์ โดยได้รับช่วงต่อการให้บริการลูกค้าจากยูนิทรีโอ

ปัจจุบัน

บริษัท ซีเอสพีเอ็ม ได้ให้บริการอุปกรณ์สนับสนุนดาต้า เซ็นเตอร์มากกว่า 2,000 อุปกรณ์ที่ติดตั้งใช้งานในหน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจและเอกชนชั้นนำกว่า 300 องค์กร