NEWS

CSPM ปันน้ำใจ สู่สังคม ครั้งที่ 2

31 พ.ค. 67

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี พี่น้อง CSPM ทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคและร่วมกิจกรรมส่งมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดและของใช้ให้กับชุมชนเคหะท่าทราย
ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่สิ่งเป็นมงคล สุขกาย สบายใจ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ปรารถนาสิ่งใดขอให้สัมฤทธิ์ผล 
 
ครั้งหน้า...กิจกรรม CSR จะทำอะไร ที่ไหน อย่างไร โปรดติดตามนะคะ