NEWS

Siex

7 ก.ค. 66

จากเหตุการณ์ถังดับเพลิงเกิดระเบิดขึ้นขณะทำการฝึกซ้อมดับเพลิงที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา จะเห็นว่าถังดับเพลิงอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้หากไม่ได้มีการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีเป็นประจำ
ระบบดับเพลิงด้วยแก๊สเช่น Novec 1230 (FK-5-1-12), IG-100, FM-200 (HFC-227ea) มีความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่งที่จะนำไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมถึงเอกสารสำคัญหรือวัตถุมีค่า เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่นำไฟฟ้าและมีความสะอาดไม่ทิ้งคราบสกปรกหรือคราบน้ำ สภาพของห้องก่อนและหลังฉีดสารดับเพลิงจะเหมือนเดิมทุกประการ ระบบดับเพลิงมาตรฐานที่ติดตั้งมากับอาคารมักจะเป็นระบบดับเพลิงด้วยน้ำที่มีคุณสมบัตินำไฟฟ้าซึ่งย่อมก่อให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและเกิดคราบน้ำทั่วบริเวณ
หากท่านมีความสนใจที่จะปรับปรุง, บำรุงรักษาหรือซ่อมบำรุงระบบป้องกันอัคคีภัย สามารถติดต่อ
บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
Tel: + 66 2 503-9243
Line Official: https://lin.ee/2VBppuR