NEWS

แบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพเพียงลูกเดียวอาจหมายถึงความหายนะ

11 มี.ค. 65

ในบางกรณี แบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพเพียงลูกเดียวอาจหมายถึงความหายนะของระบบสำรองไฟฟ้าด้วยเครื่อง UPS อันนำมาซึ่งความเสียหายทางธุรกิจเช่น ข้อมูลสำคัญสูญหาย การให้บริการหรือการผลิตหยุดชะงัก อุปกรณ์เสียหายเนื่องจากไฟฟ้าดับกะทันหัน ดังนั้นเราควรมีการดูแลและบำรุงรักษาแบตเตอรี่อย่างถูกวิธี การตรวจวัดสภาพแบตเตอรี่ที่ถูกต้องนั้นคือการวัดค่าความต้านทานภายในแบตเตอรี่ซึ่งต้องใช้เครื่องมือพิเศษและมีราคาค่อนข้างสูง การวัดแค่ค่าแรงดันเพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถบอกสภาพที่แท้จริงของแบตเตอรี่ได้และอาจทำให้เราเข้าใจผิดว่าแบตเตอรี่ยังมีสภาพที่ดีอยู่ นอกจากนั้นการใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนประกอบก็สามารถช่วยวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่ที่แท้จริงได้เช่นกันเนื่องจากแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพนั้นมักมีอุณหภูมิที่สูงกว่าแบตเตอรี่ลูกอื่นๆที่อยู่ข้างเคียง สภาพแวดล้อมก็มีส่วนสำคัญเช่นกัน อุณหภูมิห้องที่สูงเป็นศัตรูตัวร้ายที่ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพเร็ว นอกจากนั้นการตรวจเช็คแรงดันในการชาร์จให้มีค่าที่เหมาะสมก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเช่นกัน
 
ปัจจุบันมีอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่หรือที่เรียกว่า Battery Monitoring System โดยระบบดังกล่าวจะตรวจวัดค่าแรงดันและความต้านทานภายในแบตเตอรี่ตลอดเวลาและจะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบทันทีเมื่อพบแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพ