NEWS

การสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของธุรกิจในสภาพแวดล้อมที่วิกฤติ

20 ก.ค. 63

CSPM จัดสัมมนา เรื่องการสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่องของธุรกิจในสภาพแวดล้อมที่วิกฤติ “Ensuring Business  Continuity for Critical Environment”  วันที่ 14 กันยายน 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน